Bibe Leskere Kurd Here Ser Ciya

Bibe leshkere kurd here ser chiya
Lli ber dijmine xo tu bigre riya
Bi peshde herin em bi top u tiving
Bikin em bi xurti bi dijminre ceng
Tu bishkene dijmin li bajar u gund
Ji nuve dibin payedar u bilind
Eger bete kushtin dibi payedar
Bi nave te ava dibin gund u shar
Eger sax bimeni dibi serfiraz
Di qada xwede de biji tim bi naz
Jin u mer bi lilan u dans u chepik
Bi sertas u nishan u shur u lepik
...

Bibe leshkere kurd u gernas u mer
Li singa te nishan bibin sade zer
Bibe leshkere kurd, xweshe leshkeri
Tu pewane milet, welatperwari
Dere te bilindbi bichi asiman
Li ser te bibejin bi dil ristevan
Eger ko nesojin hechi serbilind
Kiye roniya xwe bidi shar u gund
Tu azadiye avnedi ger bi xwin
Ku xwine narejin nikarin bijin
Sere xurtemeran pira sexwebun
Bi xwina me milet dibeni hebun
Hemi paye u rumete leshkeri
Tiji dewlemendi, welatperweri
Bi peshve heri payedar renge fil
...
Periru ji bote bikin lile-lil
Dile dot u xushkan gelek xwesh diki
Riwe de u bavan gelek gesh diki
Bi xwina xwe serbestiye avdidi
Disoji ji bona me pertav didi
Li tange siwarbe bibe payedar
Bi xurti erish bike se neyar
Ji qada xwe dexe bibe Erdesher
Li zagrose Kardo bibe xurtemar
Ne sherme kure Nayri u Midya
Li ber deste dijmin bibin wek miya
Kure Hor u Mitan u Kadox u Kurd
Di bin deste dijmin bimenin zigurd
Bese derkeve ser chiya wek piling
Bi erish u halan u qerin u deng
Di roye neyarde bibin ar u pet
Bi xwina me sorbin hemi lat u het
Bi topan bi peshde herin wek beran
Bi tangen mezin hem bi komen giran
Ji ber xwe, ji ber te fehetkarim ez
Ji rewsha welate xwe rusarim ez
Ji bo te ci bejim eze dil bi kul
Nawerim bibejim ne kurdi ji dil
Dema ko ne kurd bun me ev shax u desht
Bi xwina xwe avdan, kirin wek bihisht
Ji dijminre pir xwes dikir leshkeri
Tene wi li nav me rijand berberi
Hezar bend u el bun nezan u reben
Ku zencir li gerden u mil tim bi ben
Ji dijminre em leshker u pehlewan
Bi gernasiya xwe me deng da cihan
Chirandin me sinor u tipen ecem
Di singa neyare neyar bun kelem
Tene em ji hevre neyar u bi rik
Ji xwina me axa welat bu pirik
Shiyarbe bibe leshkerek canfida
Vejene tu paya mitan u meda
Bira leshkeri tim nimeja teye
Chilo pashde mayin qerrja teye
Bibe leshkera kurd u pri peyadar
Bibe dijmine dijmin u koledar
Cegerxwin

Prepared by Sores