Em Ji Re Dernakevin

Em ji re dernakevin cendanbibenin zilm u zor
Lewleb u cerxa cihae, geh li jerin geh li jor
Le bidin, dora we ye ey koledar u zorkeran
Ev pikole em ji hawir we dikin, caven we kor
Nive karken dar bi dest in, edi her dem keferat
Va nezik buye dema me, kare dinya tim bi dor
Win li Cin u rojhilate mezekin, xwes mezekin
Tev di ve re de dibazin, wek pilingan gore qor
Her ciqa zore bikin; win me dajon ber bi pes
Pir nezike sewre rabi, lesgere Kurdi u sor

Cegerxwin
Prepared by Sores