Feesten

De Koerden vieren, net als andere grote Islamitische volkeren, twee grote feesten: het ene feest aan het einde van Ramazan en het offerfeest, Kurban genaamd, ge durende de tijd dat men Mekka bezoekt. Bovendien wordt de laatste jaren ook het Koerdische Nieuwjaars feest ‘Newroz’ gevierd met dansen en vreugdevuren. Het jaar 1986 in 2598 in de Koerdische en 1406 in Islamitische jaartelling dit nationale feest door enkele regimes verboden wordt, houden de koerden deze traditie vast. Het Koerdische nieuwjaar is ook het begin van de lente in Koerdistan, het Koerdische jaar begint op 21 maart. De bergen staan dan vol met wilde narcissen en tulpen en de mensen dragen kleurige kledij.

Dit ondanks het feit dat de Koerden eigenlijk in de rouw zouden moeten zijn, gezien hun situatie. Maar zij herdenken hun martelaren met een feest om zich te motiveren voor de volgende strijd tegen de onderdrukking. Bij het Ramazanfeest en kurban is het de gewoonte dat de mannen en vrouwen samen ’s-morgensvroeg naar de begraafplaats gaan met de familie om kaarsen bij het graf van dierbare overleden te plaatsen. Hierna gaan ze naar de moskee voor een speciale gebedsdienst.

De rest van de dag wordt door de volwassen door gebracht met elkaar te bezoeken. Hierbij eet ‘kulice’ en drinkt men thee. Voor de kinderen zij deze feestdagen vol actie. In Koerdistan zijn nog steeds paarden ervoor. Hiermee brengt men de kinderen, gestoken in hun beste kleren, naar een stukje natuur om door te spelen, te eten en ook af en toe ruzie te maken….
Ze komen terug zonder geld en vieze kleren. Maar de jongen hebben het er vaak over dat, als zij vrij zullen zijn het iedere dag feest voor hen zal worden.