Kinderen

De meeste kinderen krijgen van hun ouders een opvoeding in de Koerdische cultuur. Als de kinderen naar school gaan krijgen ze bovendien onderwijs vanuit de waarden en normen van het land waar ze wonen.Als de kinderen uit een dorp naar school gaan in de stad krijgen Ze ook te maken met andere sociale verhoudingen. Hun situatie is dan te vergelijken met die van buitenlandse kinderen in Nederland bijvoorbeeld. In veel dorpen is het enige speelgoed voor de kinderen de lage hulzen van de geweren. Veel kinderen vinden het leuk om boer te worden, ze helpen hun ouders met het hoeden van de kudde of ze gaan met hun ouders op de boerderij werken.

Ze vinden het leuk om met de ezel en schapen naar de bergen te gaan om de schapen te laten grazen. De natuur is hun beste vriend. Maar ze hebben ook andere vrienden en dat zijn de grootouders. Die vertellen hun mooie verhalen en ze luisteren heel aandachtig. De meeste verhalen gaan over de mythologie. Toch zijn ze heel nuttig en soms actueel.