Kunst en Cultuur

Op het internationale vlak van kunst en cultuur spelen de laatste tijd een aantal Koerdische films een grote rol. De belangrijke regisseur in dit verband is de op 9 september 1984 overleden Yilnaz Güney. Vooral in zijn film ‘Yöl’ laat Güney zien hoe de Koerden van twee kanten onderdrukt worden. Enerzijds door de militairen en anderzijds door de achtergebleven feodale tradities op allerlei gebied. Voor deze film kreeg de regisseur de gouden palm op het filmfestival in Cannes in 1982. Ook andere vormen van kunst en cultuur wekken steeds meer de internationale belangstelling. Er zijn verschillende Koerdische muziekgroepen, zoals de groep Sulaymanie ui Iraakse Koerdistan.

Bakend zangers zijn Shivan uit Turks Koerdistan en Razazy uit Iraanse Koerdistan en heel veel andere bekenden uit Iraakse Koerdistan en uit Syrië Koerdistan Ook het gebied van theater en schilderkunst zijn de Koerden actief. In februari 1983 is in Parijs het ‘Instituut Kurde’ official geopend. Dit Instituut is een cultureel, politiek en maatschappelijk centrum voor de Koerden in Europa. In de andere Europese landen proberen de Koerden een soortgelijk Centrum op te richten om een verder culturele en sociaal-economische studie te ontwikkelen.