Leid van de koerdische Partizanen

Wij zijn de Koerdische Partizanen
Wij zijn de trouw zonen van ons volk
Wij zijn dappere strijders in de nood
Voor het welzijn van het Koerdische volk

zullen wij ons bezit en goed,
ons leven offeren.

Als de werde vijand ons land niet verlaten
Maken wij hen de hel heet
Spoedig zullen zij door ons verslagen
en uit ons land verdreven worden
Wij zullen Koerdistan bevrijden
en rechten van het Koerdische volk
verwezenlijken.

Vele stijfkoppige vijnden probeerden
Het koerdische volk te vernietigen
De Koerdische geboortegrond in as te leggen
Zij zijn van onze bergen in de diepte
beneden geworpen

Als vernmaned voorbeeld voor komende
tijden
Dit land is het graf van vijanden.

Khalid DilÍr, 1963