Man en Vrouw

De Koerdische vrouwen bewerken samen met de mannen het land. Zij worden over het algemeen meer gerespecteerd en beter behandeld dan vrouwen in vele andere Islamitische gemeenschappen. Er zij actieve en prominente vrouwelijke leden van de Koerdische beweging en sommigen zijn bij de Peshmerga, de Koerdische partizanen. De meeste Koerdische meisjes willen met Koerdische jongen trouwen, voor de jongen geldt hetzelfde. Hiermee willen zij hun eigen cultuur beschermen tegen allerlei pogingen van de centrale overheden om de Koerdische cultuur te breken. In de meeste gebieden van Koerdistan hebben meisjes geen eigen inbreng bij de keuze van een man maar nu is minder. Dit komt door het feodale systeem van Koerdistan. Daar tegenover staat dat er wel romantische vertellingen zijn, zoals:' Mem u Zien', 'Sjierin u Ferhad' en nog vele andere liefdesverhaaltjes.

De Koerdische bruiloft wordt nog helemaal volgens traditie gevierd. De hele dag dansen de vrouwen samen met de manen op de traditional muziek 'Dehol u Zurna' en er is eten voor iedereen. In de dorpen worden de bruid en de bruidegom te paard rondgeleid, de bewoners gooien koekjes en snoepjes en de kinderen lopen achter de paarden om ze te verzamelen. Hierna wordt door mannen met paarden een soort competitie gehouden waarbij veel in de lucht geschoten.

Bij de koerden speelt, net als bij andere Islamitische volkeren, de Mullah ( de Islamitische Imam ) een rol bij de bruiloft. Hij leidt de trouwceremonie volgens de Islamitische grondbeginselen. Sinds 1979 is er in Irak een wet van kracht, waarbij ieder Koerdische meisjes 7.000,- krijgt als zij met Arabische jongen trouwt ( omgekeerd natuurlijk ook ) het Iraakse regime stak de bedoeling hiervan niet onderstoelen of banken: 'deze wordt officieel bekend gemaakt om de Koerden te Arabieren en hun cultuur kapt te maken'. Over het algemeen kam men stellen dat de Koerdische vrouwen goed worden behandeld en gerespecteerd door de mannen. Het is wanneer de man, thuisgekomen van zijn werk, samen met zijn vrouw eten gaat koken. Veel werkzaamheden op de boerderij worden samen verricht.