Rewsa Kurdistan

Li rewsa xwe meyza bikin, xwendewar
Ne qade, ne ave, ne zere, ne war
Ne rumet ji bo me heye, ey heval
Bi dili me derbaskirin mah u sal
Di bin dar u qamci, bi zindan u pes
Ku rewsa me gavek xwesik nare pes
Nexwndi, nezan u reben, sade dil
Di bi dar uzore dijin dil bi kul
Mebeje ko candek ben.e dewlemend
Xwedi mal u zerin li bajar u gund
Ji ber ku ne kurdin, dize mala kurd
Li kalik blpesrse dibeni zigurd

Mirove nexwendl ci zani biki
Tene ew dizani gir u hevreki
Ziman u welat u milet perce bun
Ji dijrainre histin me mal u hebun
Cikas xew girani, cikas radizi?
Heta ko dizan mal u dewlet dizi
Ne serme welate te wer perce bi
Kirase hejari li bejna te bi
Di bi deste dijmin weza u reben
Bi tirs u bi sawir li ber dar u ben
Weha tene kustin bi deste nayar
Kere dijmin u rencbere sex u beq
Siyarbun u karbun jl bo te gerek

.........

WARE EM BI HEVRE BIBIN WEK BIRA
WELATE XWE DERXIN JI DESTA GURA
LI SER VE SITERE BIBIN DT
HINERMEND U ZANA U JIR U SIYAR

By Cegerxwin