Sociale Structuur

De Koerden zijn van oorsprong een nomadenvolk. Zij trokken in stamverband met het vee, schapen en gieten, op. Een Koerdische stam bestaat uit verschillende families. In grote delen van Koerdistan hebben nog vele families een leider; hij vertegenwoordigt de stam naar buiten. Deze leiders bezitten de meeste grond.

De boeren moeten als dagloners bij deze leiders werken en zijn erg afhankelijk van deze stamleiders.Naast de positie van de stamleider heeft ook de religieuze leider, de Mullah, grote invloed op de sociale leven. Het leiderschap gaat over van vader op zoon, ze worden niet gekozen. De laatste jaren vermindert de macht van feodale leiders. Hun positie wordt overgenomen door politieke leiders. De Mullah heeft door het gebrek aan scholen les uit de Koran. Ook gaan de mensen naar hem toe bij ziektes en hij int de Zakat, een soort kerkbelasting voor de armen.