Strana Shagirtan

Em lawen kurdin, bo nishtimana xwe
Sere xwe em datinin, dibaxshinin cana xwe,
Li riya shurshe eme xune birejinin,
Ala azadi pe birenginin,
Sherme ji mera kurd azad ne bin
Gele me wek gelan dil shad nebin,
Xuna mame me li agri rijiyaiya,
Hishe xushka me li dersime pijiya
Bavpire me li chiyaye shirin chalkirine
Li biniya maxabade bavke me kushtine
Biraye me li bexdade darda kirine
Gelek mala xizme me dan ber bomban
Gelek peviste zanist u xwendin
Bo serxwebun, bo tole standin
Gele xwendewer be, qet bi dest nabe
Li ber bigana seri quz nabe
Chine teze ye kurd bi xwendeweri
We bilind ke ala rizgari.
Em chine xwenderin
Peshreve riya rizgarin
Remz u kare newestanin
Fidakare Kurdistanin

Hejar (Nawe wi bi rasti Evdulrehman Sherfqendiye, di sala 1920 da li bajare Mahabadeda ji dayke buye)
Prepared by Sores